გეოდეზია
შიდა და გარე აზომვითი ნახაზები
მოგესალმებით ჩვენი კომპანია ასრულებს აზომვით სამუშაოებს. მომსახურებაში შედის როგორც მიწის ნაკვეთების ასევე შენობა ნაგებობების შიდა და გარე აზომვითი ნახაზები. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ მოგვმართოთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე ან საკონტაქტო ნომრებზე.
მიწის დაკანონებისათვის საჭირო საბუთების მომზადება
ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირებისთვის საბუთების მომზადება აღიარებით კომისიისთვის. სისტემური რეგისტრაციის საბუთების მომზადება. საკომლო დოკუმენტაციით უძრავი ქონების დაკანონება.
საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში ჩაბარებული დოკუმენტაციის მონიტორინგი
ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირებისთვის საბუთების მომზადება აღიარებით კომისიისთვის. სისტემური რეგისტრაციის საბუთების მომზადება. საკომლო დოკუმენტაციით უძრავი ქონების დაკანონება.
ანაზღაურების მოქნილი და ინოვაციური სქემა
მიწის ნაკვეთების გამიჯვნა-დაკანონების შემთხვევაში შესაძლებელია ბარტერული გარიგება.