ჩვენ ვართ მაქსიმალური სიზუსტით- მინიმალურ დროში, შესრულებულ სამუშაოთა გარანტი!

ჩვენ შესახებ

,,გეოდეზია’’ დაარსდა 2015 წელს და თანამშრომლობს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან შესაბამისი კომპეტენციის ფარგლებში.

კომპანია დაკომპლექტებულია მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე, გამოცდილი და პროფესიონალი თანამშრომლებით, რაც ხარისხიანი და წარმატებული პროდუქტის გარანტია.

ჩვენი მიზანია დამსახურებულად შევიქმნათ სანდო და წარმატებული კომპანიის იმიჯი, რომლის მთავარი ამოცანა იქნება მაქსიმალური სიზუსტე – მინიმალურ დროში, გეოდეზიურ, არქიტექტურულ და სამშენებლო სფეროში.

რატომ ჩვენ?
იმიტომ, რომ ჩვენ გთავაზობთ:
  • გეოდეზიური სამუშაოების შესრულებას, უახლესი და უზუსტესი ხელსაწყოებითა და თანამედროვე სტანდარტებით,
  • წლების გამოცდილებას,
  • გთავაზობთ – ვიქნებით „სიზუსტის გარანტები“, რათა თქვენ გქონდეთ მინიმალური ხარჯი, რომელსაც განაპირობებს  მაქსიმალური სიზუსტე – მინიმალურ დროში,
  • გთავაზობთ სამშენებლო ობიექტის სრულ, გეოდეზიურ კონტროლს,
  • თქვენს სამშენებლო ობიექტზე დაცული იქნება ჰორიზონტალური და ვერტიკალური გეგმარების სრული შესაძლებლობები, რაც თავის მხრივ გეოდეზიის უმთავრესი პრინციპია.
გარდა სტანდარტული- ჰორიზონტალური და ვერტიკალური გეგმარებისა, ჩვენ ასევე გთავაზობთ:
  • საკონტროლო აზომვებსა და ნახაზების შედგენას, რაც მნიშვნელოვანია როგორც არსებული შენობა-ნაგებობების გეოდეზიური სიზუსტის დასადგენად, ასევე შემდგომი პროექტირებისათვის.
  • შიდა აზომვებს
  • საკადასტრო აზომვებსა და საკადასტრო ნახაზების მომზადებას.
  • საკადასტრო საკითხებთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარებას.
  • ინერტული მასალებისა თუ გრუნტის სამუშაოების გეოდეზიურ კონტროლსა და აზომვა-დამუშავება-დაანგარიშებას (გრაფიკულად), რომელთაც თან დაერთვება  ფოტო, ვიდეო და გრაფიკული მასალები.
ჩვენ ვართ,
მაქსიმალური სიზუსტით- მინიმალურ დროში 
შესრულებულ სამუშაოთა, გარანტი!

ბოლო ნამუშევრები